Obowiązki dotyczące wyrobów akcyzowych

 

O sile rażenia wirtualnych ubytków...

W akcyzowej dyrektywie horyzontalnej ciągle jest zapisane, że jak wyroby akcyzowe przemieszczane w zawieszeniu nie dotarły do miejsca przeznaczenia, ale jednocześnie nie wykryto żadnej nieprawidłowości, umownym miejscem powstania tejże "...
 

Gdzie jest CEWA?

Co słychać w sprawie wdrożenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)?Praktycznie nic.Choć w końcu nadano numer sejmowy projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towara...
 

Ministerstwo Finansów o banderolach na cydr...

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 18 listopada 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znak...
 

Cydr wkrótce bez banderoli...

Choć już w 2017 roku była deklarowana zerowa stawka akcyzy na cydr,to na deklaracjach słownych niestety się tylko skończyło (pominę projekt ustawy, któremu nawet numeru druku w Sejmie nie zdążono nadać)...Dopiero rzutem na taśmę udało si...
 

Siła wyższa a błąd podatnika...

Przed Trybunałem Sprawiedliwości toczy się postępowanie w sprawie wykładni art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG.... W nowej akcyzowej dyrekt...
 

Banderole na wyroby nowatorskie

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy...Za uzasadnienie do projektu rozporządzenia proponowana inicjatywa umożliwi oznaczanie opak...
 

Nowe wyroki TSUE

System podatku akcyzowego w Unii Europejskiej opiera się na procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Gdyby "nie zainstalowano" w porządkach prawnych krajów UE procedury zawieszenia poboru akcyzy, ciężko byłoby mówić i o harmonizacji t...
 

W konsultacji zmiana skażalników

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy...Za uzasadnieniem do rozporządzenia zmiany są podyktowane:1. koniecznością ograniczenia stosowania a...
 

Szaleństwo zaświadczeń banderolowych w obrocie z krajami trzecimi...

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych znajduje się anachroniczny paragraf 29....Stosownie do jego treści do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu podatkowych znaków akcyzy dołącza się również oryginał:1) z...
 

Koniec prac Sejmu w ujęciu akcyzowym...

Weekendowo w duchu akcyzy...Zakończyło się ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji, patrząc, że zaprezentowano już większość kandydatów, na Wiejskiej nastał już czas obietnic wyborczych, nie pracy....Rządowy projekt ustawy o zmianie niek...
Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
ul. Serocka 9/3
04-333 Warszawa
biuro@akcyzadoradca.pl
887759138
Cookies
Projekt i wykonanie BerMar multimedia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.