Inne usługi

Świadczę pomoc w zakresie przepisów okołopodatkowych" dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów).

Reprezentuję podmioty przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach związanych z uzyskaniem koncesji, czy też wpisem na listę podmiotów przywożących. Przygotowuję również zapytania do Prezesa URE w sprawach dotyczących obowiązków koncesyjnych oraz tych sprawozdawczych nakładanych na podmioty koncesjonowane oraz podmioty przywożące.

Przed Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych występuję w imieniu Mocodawców w sprawach dotyczących tworzenia zapasów oraz opłaty zapasowej. Występuję o interpretację do Prezesa ARM.  

Prowadzę szkolenia w zakresie świadczonych przeze mnie usług doradczych. Przykładowo z zakresu zmian przy przemieszczaniu wyrobów wrażliwych, w tym akcyzowych, w 2019 r. Elektroniczny administracyjny dokument, elektroniczny dokument dostawy, zgłoszenie SENT jako dokumenty towarzyszące przesyłkom wyrobów wrażliwych. Zmiany w systemie SENT. Nowe zasady przemieszczania za elektronicznym dokumentem dostawy. Okresy przejściowe. System EMCS a system SENT - relacje obu systemów i wynikające z tego obowiązki przedsiębiorców.
Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
ul. Serocka 9/3
04-333 Warszawa
biuro@akcyzadoradca.pl
887759138
Cookies
Projekt i wykonanie BerMar multimedia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.