Doradztwo wyroby akcyzowe

Jestem prawnikiem z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji publicznej (Główny Urząd Ceł, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł) oraz kilkuletnim na rynku przy obsłudze podatników. Jestem również doradcą podatkowym (nr wpisu 12015).

Moje zainteresowania i doświadczenie zawodowe koncentrują się wokół następujących obszarów:
  • prawo podatkowe (przede wszystkim akcyza, podatek od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa),
  • prawo celne,
  • przepisy "okołopodatkowe" dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów),
  • ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomijając wieloletnią pracę w Służbie Celnej, w tym ponad dziesięcioletni okres doświadczeń zebranych w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów w procesie stanowienia prawa oraz organizacji i prowadzeniu spotkań dla pracowników odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów, posiadam doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, prawa celnego oraz prawa gospodarczego.

Doświadczenia te dotyczą, m.in. takich procesów jak pozyskiwanie zezwoleń akcyzowych, pozwoleń celnych, koncesji, wpisów na listę podmiotów przywożących, występowanie o interpretacje indywidualne, udział w czynnościach urzędowego sprawdzenia, czy też reprezentowanie Stron w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Znam unijny dorobek dotyczący akcyzy, podatku VAT oraz prawa celnego, a ponadto ustawy akcyzowe obowiązujące w Niemczech oraz Austrii.

Jestem współautorem komentarza Akcyza Wydawnictwa C.H. Beck. Jestem również autorem publikacji z zakresu problematyki akcyzowej, prawa energetycznego oraz pakietu przewozowego.

Warto wspomnieć, że w ramach prac zespołowych, m.in. współtworzyłem pierwsze w Służbie Celnej kompleksowe szkolenie e-learnigowe z zakresu podatku akcyzowego (40-godzinne) oraz szkolenie Komisji Europejskiej poświęcone systemowi EMCS oraz pomocy administracyjnej.

Nasza oferta

W mojej ofercie znajdą Państwo m.in. reprezentowanie Stron w postępowaniach i kontrolach podatkowych, w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń akcyzowych i pozwoleń celnych, pomoc w zakresie przepisów okołopodatkowych dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi. Ponadto, zajmuje się prowadzeniem szkoleń związanych z zakresem świadczonych przeze mnie usług, m. in. z zakresu przemieszczania wyrobów wrażliwych w systemie SENT, zmian w systemie SENT. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą poniżej:
Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
ul. Serocka 9/3
04-333 Warszawa
biuro@akcyzadoradca.pl
887759138
Cookies
Projekt i wykonanie BerMar multimedia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.