Zmiany w OZE

8 lipiec 2024
Dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw...

Za informacją udostępnioną na stronie Rady Ministrów zmiany dotyczą:

- liberalizacji zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie;

- rozszerzenia obowiązków weryfikacyjnych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dalej: „ustawa o OZE”;

- wprowadzenia definicji oraz określenie zasad funkcjonowania gazociągu bezpośredniego biogazu w ustawie o OZE oraz ustawie Prawo energetyczne;

- zmiany doprecyzowującej w mechanizmach wsparcia OZE w ustawie o OZE;

- doprecyzowania zasad sumowania mocy mikroinstalacji i magazynu energii w ustawie – Prawo Energetyczne;

- wprowadzenia wsparcia dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW w ustawie o OZE;

- zmiany w wymogach wydawania certyfikatu instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii w ustawie o OZE...

Więcej znajdą Państwo w dokumencie Rady Ministrów,...
Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
ul. Serocka 9/3
04-333 Warszawa
biuro@akcyzadoradca.pl
887759138
Cookies
Projekt i wykonanie BerMar multimedia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.