Przepisy akcyzowe jako przepisy techniczne...

7 lipiec 2024
W ramach prac nad nowelą akcyzową, wprowadzającą m.in. akcyzę na wyroby nikotynowe, rozgorzał spór o konieczność notyfikacji tych przepisów jako przepisy techniczne...

Ww. postulat informowania o nowych regulacjach wyszedł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii...

Minister Rozwoju w piśmie z dnia 24 czerwca 2024 r. wskazał, że "w ocenie MRiT regulacje zawarte w projekcie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw mogą być uznane za przepis techniczny (tzw. środek fiskalny) w rozumieniu art. 1 ust. 1 litera f punkt (iii) dyrektywy (UE)2015/15351, i powinien być notyfikowany Komisji Europejskiej."...

W odpowiedzi Minister Finansów zauważył "w ocenie Ministra Finansów Dyrektywa (UE) 2015/1535 wyłącza samoistny charakter techniczny regulacji fiskalnych. Pogląd ten jest też utrwalony w orzecznictwie NSA, zgodnie z którym przepisy podatkowe nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu przepisów Dyrektywy i z tego powodu nie podlegają obowiązkowi notyfikacji (wyroki z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2788/12, z dnia z dnia 16 lutego 2012 r. LEX nr 1244017, z dnia 12 marca 2013 r. II FSK 2346/12 LEX nr 1305438)."...

Zgadzając się z Ministrem Finansów, że przepisy podatkowe nie stanowią zasadniczo przepisów technicznych, równocześnie należy podkreślić, że na nowe przepisy trzeba spojrzeć szerzej, nie tylko przez pryzmat objęcia nowych wyrobów podatkiem akcyzowym, określoną stawką tego podatku, ale również fakt, że nowe wyroby będą choćby objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, co czasami niesie za sobą dużo większy trud dla przedsiębiorcy niż sama zapłata podatku akcyzowego...

Nowe wyroby, objęcie ich akcyzą, wymusi na podatnikach akcyzy również zaznajomienie się z Platformą PUESC, z wykorzystaniem której będą musiały dopełniać kolejnych obowiązków podatkowych....

Mając na uwadze powyższe warto również przywołać wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1997 w sprawie C-13/96 (link do wyroku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0013 ), zapadły w sprawie oceny, czy przepisy nakazujące oznaczanie wyrobów jednorazowego użytku, na marginesie, objęte w Belgii podatkiem akcyzowym, należy uznać za przepisy techniczne?

Trybunał w ww. orzeczeniu potwierdził, że przepisy wprowadzające obowiązek oznaczania towarów, przy okazji akcyzą opodatkowanych, mają charakter techniczny, który wymaga notyfikacji....

Oczywiście w przypadku belgijskim chodzi wyłącznie o kwestie środowiskowe, inaczej niż w przypadku komentowanej noweli akcyzowej, dotyczącej używek, niemniej patrząc na cele dyrektywy 2015/1535, tj. wspieranie prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku i fakt, że nowela akcyzowa niesie za sobą wiele obowiązków akcyzowych, których zwieńczeniem jest rozliczenie podatku akcyzowego, warto rozważyć notyfikowanie takich przepisów, bo po co narażać się w jakiejś perspektywie czasowej na zarzut braku notyfikacji przepisów?
Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
ul. Serocka 9/3
04-333 Warszawa
biuro@akcyzadoradca.pl
887759138
Cookies
Projekt i wykonanie BerMar multimedia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.